ALmorshed Center For Bio-Energy Sciences

المرشد لعلوم الطاقة الحيوية

كشف الجلسات

1. توازن طاقي.

2. توازن طاقي + ترتيب حقول.

3. إسترخاء.

4. إسترخاء + تأمل (توجيه طاقات الفكر ).

5. إسترخاء متقدم ( سمادهي ).

6. إهتزاز كونداليني.

7. إهتزاز كدونداليني + تأمل.

8. تنفس تجاوزي.

9. إسترخاء إيحائي.

10. تأمل خط الزمن.

11. تحليل طاقي باراسيكولوجي.

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Login